Manchester United đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tương lai của So Shuai!Họ đang tuyển dụng đầy đủ Zidane Agen Bola Indonesia

Manchester United đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tương lai của So Shuai!Anh ấy đang tuyển dụng đầy đủ Zidane [Agen Bola Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 11: Theo Thames, chưa đầy một giờ sau khi thất bại của Watford 1-4, các giám đốc điều hành của Manchester United đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về Sorusk