al sadd

al sadd

Xavi “dính” covid-19 vắng mặt, đội nhà Al-Sadd vẫn hạ đối thủ 2-1【al sadd】:Thông tin được chính Xavi