Lần đầu đeo băng đội trưởng, Tiến Linh bối rối không ngừng nhưng vẫn hào sảng chỉnh sửa giúp đối thủ

Lần đầu đeo băng đội trưởng, Tiến Linh bối rối không ngừng nhưng vẫn hào sảng chỉnh sửa giúp đối thủ

Đầu mùa 2020, Tiến Linh được bầu làm đội phó bên cạnh đội trưởng Tô Văn Vũ ở đội Bình Dương. Đây là