CúpchungcưHàNội–lần4:ThăngLongNumber1khẳngđịnhsứcmạnh

Chiều ngày 13/8/2017, lượt 2 giải bóng đá cúp chung cư Hà Nội – lần 4 đã diễn ra tại sân bóng Cường Quốc, Hà Đông, Hà Nội.