Văn Thanh, Minh Vương bị thu hút bởi tiếng nhạc, điệu nhảy của ‘vũ công’ Indonesia

Văn Thanh, Minh Vương bị thu hút bởi tiếng nhạc, điệu nhảy của ‘vũ công’ Indonesia

Olympic Việt Nam xem văn nghệ sau bữa trưa.Buổi trưa ngày 17/8, tại sảnh khách sạn Harper nơi đội tu