Đức Huy troll sĩ tử: “Mang smartphone vào phòng thi, không làm được bài thì selfie”

Đức Huy troll sĩ tử: “Mang smartphone vào phòng thi, không làm được bài thì selfie”

Đức Huy, Đình Trọng gửi lời chúc đến các sĩ tử. Video: Tú Anh/Yingie.